El pagament es realitza a través de targetes de crèdit a través de la plataforma TPV de La Caixa. totes les dades introduïdes de pagament, es realitzen directament a les pàgines proporcionades pel banc a tals efectes.

Esdedia no gestiona en cap cas, cap dada bancaria proporcionada en fer els pagaments